Kosten voor de school

Flex-Advies wil het voor de scholen eenvoudig houden. Je hoeft je als school niet te registreren. De profielen van de zzp’ers zijn openbaar.

Als de school de juiste zzp’er heeft gevonden verloopt het contact direct tussen de zzp’er en de school. Flex-Advies is hierbij geen tussenpartij en zal ook niets in rekening brengen.

Er wordt niet met een payroll systeem of bemiddeling gewerkt. De zzp’er is zelf verantwoordelijk voor de afdracht van premies en maakt geen aanspraak op loondienst voorzieningen ( vakantie, ziekte, pensioen etc) De school betaalt direct aan de zzp’er middels een factuur. Hierdoor besparen we bemiddelingskosten die zo dus in het onderwijs kunnen blijven.