Waarom zou ik mij aanmelden?

Twijfel je nog? Dan heb ik hier een lijstje voordelen voor je..

  • Het onderwijs wilt en moet vooruit. Jij hebt de handen om hierbij te helpen. Laat je vinden!
  • Door een gezamenlijk platform te creëren helpen we elkaar om gevonden te worden.
  • Het scheelt een hoop acquisitie, voor maar 50 euro per jaar..
  • Aanvragen m.b.t. inzet worden door jou zelf geaccordeerd dan wel afgewezen. Je bent immers zelf de zzp’er en bepaalt dus zelf wat je wel of niet aanneemt.
  • Afspraken met scholen maak je samen met de scholen. Flex-Advies heeft daarin geen rol.
  • Facturen worden door jou naar de scholen verstuurd.
  • Flex-Advies kan je naast een vindplek ook voorzien van een bookingstool, website en/of logo
  • Aanmelden op andere online-platforms staat je vrij.

Het klopt dat Flex-Advies niet over een database aan scholen beschikt. Dit betekent tegelijkertijd dat Flex-Advies onafhankelijk is en dus niet aangesloten bij een schoolbestuur of scholengroep.